fbpx

Ardura

Kako naročiti učinkovit prevod

 

Kakovosten, jasno dogovorjen in terminološko ustrezen prevod, ki je povsem prilagojen tujemu trgu in hkrati pravočasno dostavljen, je želja tako stranke kot prevajalca. Če pa niste prepričani, kako prevod naročiti in zagotoviti, da bo vaše besedilo prevedeno skladno z vašimi željami, vam lahko pri konkretni izvedbi tega postopka pomagamo.

Kako naročiti prevod?

Prvi korak je vaša naloga. Preden se dogovorite za prevod, pripravite za prevajalca vsa potrebna navodila, informacije o besedilu, komentarje ter svoje želje glede prevoda. Preberite besedilo in razmislite o tem, na kaj bi moral biti prevajalec pri njegovem prevodu še posebej pozoren. Pri pripravi besedila vam ni treba skrbeti glede tega, kako bo ta zvenel v tujem jeziku, morate pa besedilo oblikovati tako, da bo povsem ustrezalo vašemu domačemu trgu. Lokalizacija oziroma prilagoditev besedila trgu, kulturi in duhu določene države je poleg uskladitve terminologije naloga prevajalca, ki je materni govorec ciljnega jezika. Prevajalec bo poskrbel, da bo vaše besedilo tujemu bralcu blizu, zvenelo naravno in enostavno razumljivo.

Kaj je prevajalska stran?

Prevajalska stran ni enako kot navadna stran. Izračunamo jo, da bi lahko prevod stranki zaračunali glede na točno število znakov, ki so del prevajalčevega projekta. Lahko se namreč zgodi, da je na eni strani samo en stavek, medtem ko je že na drugi strani stavkov dvajset. Ti dve strani si vrednostno nista enakovredni, zato ju tudi obračunati ne moremo enako, zaradi česar pri izračunu cene prevoda upoštevamo samo prevajalske strani. Prevajalska stran je številčna enota, ki obsega 1500 znakov brez presledkov, dobimo pa jo tako, da skupno število znakov delimo s 1500 in pomnožimo z enotno prevajalsko ceno prevoda. Številčni izračun pa ni edini in ni najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na vaš prevod. Najpomembnejši dejavnik ste dejansko vi, saj s svojimi navodili za prevod prispevate k izbiri ustreznega prevajalca svojega besedila.

Kako izbrati prevajalca?

Vaša naloga je, da natančno, jasno in brez zadržkov izrazite svoje želje in navodila za prevod, ki bodo močno pomagali izbrati ustreznega prevajalca. Prevajalec namreč ni samo nekdo, ki odlično zna tuj jezik. Med iskanjem ustreznega prevajalca vašega besedila je treba upoštevati, ali ima prevajalec izkušnje s prevajanjem določenega strokovnega področja, ali je pri podobnih projektih že sodeloval, kakšne druge izkušnje, povezane z naravo vašega besedila, ima, kako ga ocenjujejo stranke in podobno. Poskrbite, da bodo po zaključku prevoda besedilo pregledali še drugi prevajalci in lektorji v ekipi. Tako boste zagotovili brezhibno pravilnost besedila, pravopisno ustreznost in usklajenost s standardom jezika prevoda. Med iskanjem prevajalca vsekakor zaprosite tudi za testni prevod, s katerim boste dobili vpogled v veščine in strokovnost prevajalca ter si zagotovili brezhiben prevod.

Brez odlašanja torej zaprosite za nezavezujočo ponudbo in brezplačen testni prevod svojega besedila.

Dostavili vam bomo prevod kot končni izdelek, v izvirnem formatu in z ohranjenim vizualnim oblikovanjem besedila, preveden v skladu s pravili stroke, ki je v celoti jezikovno in kulturno prilagojen trgu, na katerem ga želite uporabiti.