fbpx

Ardura

Misija nemogoče – kako ohraniti točnost prevoda in avtorjev slog?

Besedilo – marketinško gradivo, književno delo, katalog izdelkov z opisi – ste napisali sami. Za uspeh svojega podjetja ste se močno trudili, zato si želite na vseh področjih kar največjo kakovost. Seveda imate veliko izkušenj na svojem strokovnem področju in ste besedilo sestavili v svojem slogu ter ga opremili s prijetnim prodajnim tonom. Točno veste, kdo je vaše ciljno občinstvo, kakšna je njegova izobrazba, kakšne interese ima, koliko je staro in kako bo sprejelo vaše besedilo. Potem nastopi čas, da ga prevedete. Ne veste, komu prevod zaupati. Bo imel vaš prevajalec dovolj izkušenj za prevod besedila, ki bo zvest izvirniku, bo ohranil vaš slog, prodajni prizvok, bo maternim govorcem besedilo zvenelo naravno? Vse to so merila, o katerih mora prevajalska agencija razmišljati pri prevodu. Če bi šlo pri prevodu samo za prenos iz jezika v jezik, besedo za besedo, bi bil postopek enostaven. Prevajanje vključuje veliko nevidnih vidikov, o katerih niti ne razmišljamo. Kaj točno mi, prevajalci, dejansko počnemo za ohranitev avtorjevega sloga?

  1. Branje besedila in vpijanje sloga

Prvi in povsem logičen korak je branje besedila. Prevajalec najprej nekajkrat prebere besedilo, da spozna avtorjev slog, nato pa slednjega po potrebi prosi za dodatna besedila, ki so prav tako njegovo avtorsko delo, da bi značilnosti njegovega sloga spoznal še natančneje. Na prvem mestu je najpomembnejši in nepogrešljiv vidik komunikacija z naročnikom, upoštevanje njegovih misli, želja in potreb. Tako prevajalec dobro spozna osebo, ki stoji za besedilom, in razume njene namere.

  1. Poglobljeno spoznavanje sloga stroke

Prevajalec bo za ohranitev zvestobe stroki pogosto več ur prebiral članke in znanstvena dela z določenega področja, da bi njegovo izražanje ustrezalo zahtevam stroke. V tem trenutku prevod izgubi vlogo prevoda in postane raziskovalno delo. Pridobljena spoznanja prevajalec nato »zlije« z avtorjevim slogom in oblikuje prevod, ki izpolnjuje vsa navedena merila.

  1. Nadaljnja komunikacija z avtorjem

Tu pa se odnos med avtorjem in prevajalcem še ne konča. Pri zaključevanju prevoda prevajalec svoje delo pošlje na vpogled avtorju, ki ga tudi komentira. Avtor pri pregledu izpostavi, kaj je treba dodelati ali popraviti, postavi vprašanja ali prosi za pojasnila. Med popravki prevajalec še bolj poglobljeno spozna avtorjev slog.

  1. Povratne informacije in ocena prevoda

Po zaključku prevoda vsaka strokovna prevajalska agencija avtorja prosi za povratne informacije o kakovosti prevoda in izpolnitev obrazca o zadovoljstvu s storitvijo. Ta korak je izjemno pomemben, saj z njim agencija izve več o kakovosti prevajalca, vloženem trudu in primernosti prevajalca za stalno sodelovanje z določenim avtorjem.

  1. Vzpostavitev stalnega sodelovanja

Za prevajalca in prevajalsko agencijo ni večjega ponosa od stalnega sodelovanja z naročnikom. Ko je naročnik zadovoljen in njegov slog povsem ohranjen, prevod pa poleg tega še natančen, pravočasno oddan in v duhu zadevnega jezika, se v prevajalski agenciji vedno potrudimo istega prevajalca povezati z istim zadovoljnim naročnikom, da bi kakovost sodelovanja ohranili in še dodatno poglobili.

Upamo, da smo v tej predstavitvi nevidne vidike prevoda spremenili v vidne in vas prepričali, da vam pri nas za ohranitev svojega sloga ni treba skrbeti. V varnih rokah (in tipkah) ste.

Preverite, kako so naši naročniki ocenili naše prevode v hrvaščino.