fbpx

Ardura

POGOJI UPORABE

Nazadnje posodobljeno: 4. novembra 2020

1. Strinjanje s pogoji

1.1 Ti pogoji uporabe predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med vami, v vlogi fizične osebe ali poslovnega subjekta (vi), in Ardura prevajanje in promocija Joško Senčar s.p., z naslovom Kvedrova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija (Ardura Joško Senčar s.p., mi, nas), v zvezi z vašim dostopom in uporabo spletnega mesta https://www.ardura.si ter vseh morebitnih povezanih aplikacij (spletno mesto).

Spletno mesto zagotavlja naslednje storitve:

Spletne storitve prevajanja in promocije (storitve). Z dostopanjem do spletnega mesta in/ali storitev potrjujete, da ste prebrali celotne pogoje uporabe, jih razumete in ste jih dolžni upoštevati.

Če se ne strinjate s celotnimi pogoji uporabe, takoj prenehajte uporabljati spletno mesto in storitve.

1.2 Te pogoje uporabe lahko kadar koli spremenimo. Njihova posodobljena različica bo označena s posodobljenim datumom »pregleda«, veljati pa bo začela takoj, ko bo dostopna. Posodobljena različica bo označena s posodobljenim datumom »pregleda« in vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta pomeni, da se s takšnimi spremembami strinjate.

1.3 Spletno mesto lahko občasno posodobimo ali spremenimo, tako da bo to odražalo spremembe naših storitev, potrebe naših uporabnikov in/ali naše poslovne prioritete.

1.4 Naše spletno mesto je namenjeno prebivalcem Republike Slovenije. Informacij na tem spletnem mestu ne sme posredovati ali uporabljati nobena fizična oseba ali poslovni subjekt v kateri koli sodni pristojnosti ali državi, v kateri bi bilo takšno posredovanje ali uporaba v nasprotju z zakonodajo ali predpisi ali bi bila predmet kakršne koli zahteve za registracijo v takšni sodni pristojnosti ali državi.

1.5 Spletno mesto je namenjeno uporabnikom, ki so stari 18 let ali starejši. Če ste mlajši od 18 let, se ne smete registrirati za uporabo spletnega mesta ali storitev brez dovoljenja staršev.

1.6 Dodaten pravilnik, ki prav tako velja za vašo uporabo tega spletnega mesta, vključuje našo izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki določa pogoje, pod katerimi obdelujemo katere koli osebne podatke, ki jih zbiramo od vas ali nam jih posredujete. Z uporabo spletnega mesta se strinjate s takšno obdelavo in potrjujete, da so vsi podatki, ki ste jih posredovali, točni.

2. Splošno

2.1 Obisk spletnega mesta, pošiljanje e-sporočil in izpolnitev spletnih obrazcev predstavljajo elektronska sporočila. Potrjujete, da želite elektronska sporočila prejemati, in se strinjate, da vsi dogovori, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih pošljemo elektronsko, po e-pošti ali na spletnem mestu, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, ki določajo, da morajo biti takšna sporočila posredovana pisno.

S tem se strinjate z uporabo elektronskih podpisov, pogodb, naročil in drugih evidenc ter elektronskim pošiljanjem obvestil, pravilnikov in evidenc transakcij, ki smo jih začeli ali zaključili mi ali spletno mesto.

2.2 Ti pogoji uporabe in vsi pravilniki ali pravila uporabe, ki jih objavimo na spletnem mestu ali v zvezi s storitvami, predstavljajo celoten dogovor in sporazum med vami in nami.

2.3 Na podlagi teh pogojev med vami in nami ali uporabe spletnega mesta ali storitev ne obstaja noben skupni posel, partnerstvo, zaposlitev ali agencijski odnos.

2.4 Za reševanje pritožbe glede storitev ali dodatne informacije o uporabi storitev nam pišite na info@nullardura.si ali:

Ardura prevajanje in promocija Joško Senčar s.p.
Kvedrova 1
1000 Ljubljana
Slovenija

3. Sprejemljiva uporaba

3.1 Do spletnega mesta ne smete dostopati ali ga uporabljati za kateri koli namen, ki je v nasprotju z našim namenom zagotavljanja dostopnosti spletnega mesta in naših storitev. Spletnega mesta ne smete uporabljati v zvezi s kakršnimi koli tržnimi prizadevanji, razen tistimi, ki smo jih izrecno podprli ali potrdili.

3.2. Kot uporabnik tega spletnega mesta se strinjate, da ne boste: sistematično pridobivali podatkov ali druge vsebine s spletnega mesta zaradi ustvarjanja podatkovne baze ali imenika brez našega pisnega soglasja; nepooblaščeno uporabljali spletnega mesta, vključno z zbiranjem uporabniških imen in/ali e-poštnih naslovov uporabnikov zaradi pošiljanja neželenih e-poštnih sporočil ali ustvarjanja lažnih uporabniških računov; zaobšli, onemogočili ali drugače posegli v z varnostjo povezane funkcije spletnega mesta, vključno s funkcijami, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli vsebine, ali uveljavljali omejitev uporabe.

4. Vsebina, ki nam jo posredujete

4.1 V določenih primerih boste lahko na spletnem mestu objavili vsebino ali nam posredovali povratne informacije (uporabniška vsebina). Razumete in se strinjate, da si lahko vašo uporabniško vsebino ogledajo tudi drugi uporabniki spletnega mesta in imajo vpogled v to, kdo je objavil zadevno uporabniško vsebino.

4.2 Za nobeno uporabniško vsebino, vključno z vsebino, ki vsebuje nepravilne informacije, nismo odgovorni. Vsako uporabniško vsebino lahko kadar koli odstranimo brez obveščanja.

4.3 Če se želite pritožiti glede uporabniške vsebine, ki so jo naložili drugi uporabniki, ali želite spremeniti svojo vsebino, nam pišite na info@nullardura.si.

5. Naša vsebina

5.1 Če ni navedeno drugače, so spletno mesto in storitve, vključno z izvorno kodo, podatkovnimi bazami, delovanjem, programsko opremo, oblikovanjem spletnega mesta, zvočnimi, video in besedilnimi gradivi, fotografijami in grafiko na spletnem mestu (naša vsebina), naša last ali vsebina, ki jo upravljamo z dovoljenjem, in so zaščiteni z avtorskimi pravicami in zakonodajo s področja blagovnih znamk.

5.2 Razen kot je izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, ni dovoljeno nobenega dela spletnega mesta, storitev ali naše vsebine kopirati, razmnoževati, združevati, znova objavljati, nalagati, objavljati, javno prikazovati, šifrirati, prevajati, oddajati, distribuirati, prodajati, licencirati ali drugače izkoriščati za katere koli tržne namene brez našega izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja.

5.3 Če ste upravičeni do uporabe spletnega mesta, imate omejeno dovoljenje za dostop in uporabo spletnega mesta in naše vsebine ter prenos in tiskanje kopije katerega koli dela vsebine, do katerega ste ustrezno pridobili dostop, izrecno za svojo osebno, netržno uporabo.

5.4 Spletno mesto in našo vsebino (a) bomo pripravili z razumnimi veščinami in skrbnostjo; in (b) uporabljali programsko opremo za odkrivanje virusov, ki se standardno uporablja v panogi, da bi poskušali preprečiti prenos vsebine na spletno mesto, ki vsebuje viruse.

5.5 Čeprav se v razumnem obsegu trudimo posodabljati informacije na našem spletnem mestu, ne izjavljamo in zagotavljamo, izrecno ali implicitno, da je naša vsebina na spletnem mestu točna, popolna ali posodobljena.

6. Povezave do vsebine tretjih strani

6.1 Spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali aplikacij, ki jih upravljajo tretje strani. Nad spletnimi stranmi ali aplikacijami takšnih tretjih strani ali upravljavci v vlogi tretje strani nimamo nobenega vpliva ali nadzora. Ne prevzemamo odgovornosti za nobeno spletno mesto ali aplikacije tretjih strani ali njihovo dostopnost ali vsebino in teh tudi ne priporočamo.

6.2 Za oglase na spletnem mestu v nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti. Če se strinjate z nakupom blaga in/ali storitev katere koli tretje strani, ki oglašuje na spletnem mestu, počnete to na lastno odgovornost. Za takšno blago in/ali storitve je odgovoren oglaševalec, ne mi. Če imate kakršno koli vprašanje ali bi se radi pritožili, se obrnite na oglaševalca.

7. Upravljanje spletnega mesta

7.1 Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji (1) nadziramo spletno mesto v zvezi s kršitvami teh pogojev uporabe; (2) izvajamo ustrezne pravne ukrepe zoper kogar koli, ki krši veljavno zakonodajo ali te pogoje uporabe; (3) zavrnemo, omejimo dostop ali dostopnost ali onemogočimo (do obsega, ki je tehnološko izvedljiv) katerega koli do vaših prispevkov; (4) s spletnega mesta odstranimo ali drugače onemogočimo vse datoteke ali vsebino, ki je prevelika ali kakor koli drugače obremenjuje naše sisteme; in (5) upravljamo spletno mesto na način, ki omogoča zaščito naših pravic in lastnine ter pravilno delovanje spletnega mesta in storitev.

7.2 Ne zagotavljamo vam, da bo spletno mesto zaščiteno ali brez hroščev ali virusov.

7.3 Za konfiguracijo svoje informacijske tehnologije, računalniških programov in platform za dostop do spletnega mesta ste odgovorni sami. Uporabljati morate lastno programsko opremo za zaščito pred virusi.

8. Spreminjanje in dostopnost spletnega mesta

8.1 Pridržujemo si pravico spremeniti, prilagoditi ali odstraniti vsebino spletnega mesta v katerem koli trenutku ali zaradi katerega koli razloga po lastni presoji in brez obveščanja. Prav tako si pridržujemo pravico do prilagajanja ali prekinitve vseh storitev ali dela storitev brez obveščanja v katerem koli trenutku.

8.2 Ne moremo zagotoviti, da bodo spletno mesto in storitve vedno dosegljivi. Do prekinitev, zamud ali napak lahko privedejo strojne, programske ali druge težav ali vzdrževanja spletnega mesta. Strinjate se, da nismo v nobenem primeru odgovorni za katero koli škodo, poškodbe ali nevšečnosti, ki bi nastale zaradi vaše nezmožnosti dostopa ali uporabe spletnega mesta ali storitev med kakršnim koli nedelovanjem ali prekinitvijo delovanja našega spletnega mesta ali storitev.

8.3 Na spletnem mestu se lahko nahajajo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali izpuste, ki so lahko povezani s storitvami, vključno z opisi, cenami, dostopnostjo in drugim. Pridržujemo si pravico do popravka vseh napak, netočnosti ali izpustov in spreminjanja ali posodabljanja informacij v katerem koli trenutku in brez predhodnega obveščanja.

9. Veljavnost in prenehanje veljavnosti

Ti pogoji uporabe ostanejo veljavni v celoti, dokler uporabljate spletno mesto ali storitve ali ste sicer uporabnik spletnega mesta, kot je smiselno. Svojo uporabo ali sodelovanje lahko prekinete kadar koli in zaradi katerega koli razloga s sledenjem navodilom za zapiranje uporabniškega računa v nastavitvah svojega računa, če so na voljo, ali s pošiljanjem sporočila na info@nullardura.si.